De samenwerkende partners op de Zernike Campus Groningen: Hanzehogeschool Groningen, Gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen nodigen belangstellenden graag uit voor een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen op de Zernike Campus. Dit vindt plaats op dinsdag 2 oktober aanstaande van 16.00 uur tot 19.00 uur in de hal van de Energy Academy Europe, Nijenborgh 6, in Groningen.
De Zernike Campus groeit voorspoedig en zal dat ook blijven doen. Daarom willen de samenwerkende partners belangstellenden graag bijpraten over deze ontwikkelingen en mondeling informeren over het nieuwe bestemmingsplan voor de Campus.
Op de informatiemarkt wordt informatie gegeven over:
- Het nieuwe bestemmingsplan voor de Campus. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan, ‘Zernike 2006’. In het bestemmingsplan faciliteren ze het uitgangspunt om het bestaande onderwijsgebied en bedrijvenpark te integreren tot één campus met een mix van bedrijven en onderwijs.
- Definitief ontwerp Zernikelaan inclusief de aansluiting ringweg. De aanbestedingsprocedure loopt en de geplande start van de werkzaamheden is in het voorjaar van 2019. Ze praten u graag bij over het laatste ontwerp en de wijzigingen.
- Het nieuwe fietspad over de Penningsdijk, inclusief bijbehorende brug.
- Bouwplannen van de Rijksuniversiteit, zoals de Feringa Building en Aletta Jacobshal.
- Bouwplannen van de Hanzehogeschool, zoals nieuwbouw bij Zernikeplein 7, de aanvullende tijdelijke huisvesting en de uitbreiding van EnTranCe.
- Het campusmanagement kan belangstellenden bijpraten over ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het Innovatiecentrum Avebe, Bytesnet maar ook de ontwikkelingen rondom Start-up City en overige plannen die op de agenda staan.
- Ontwikkelingen WarmteStad.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

01 oktober 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden