Begrenzing parkeerverbod fietsen Station Noord
Het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen; gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; heeft het aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod station Groningen Noord (APVG 2009) vastgesteld. 
Artikel I Aanwijzingsbesluit
Om het gebied omsloten door de Van Oldenbarneveltlaan (gedeeltelijk) en de Kastanjelaan (gedeeltelijk), waarvan de juiste begrenzing op de bij dit besluit behorende kaart is aangegeven, aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5:12, lid 3 en lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009. Dit betekent dat fietsen en/of bromfietsen alleen gestald mogen worden in de daarvoor bestemde ruimtes en dat de maximale stallingsduur twaalf dagen is.
Afbeelding aanklikken voor vergroting

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

28 mei 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden