Selwerd in Groningen West.png

In 2016 konden bewoners via het ‘wijkwethoudersbudget’, ofwel wijkbudget, voor het eerst zelf bepalen waar gemeentelijk geld aan uitgegeven moest worden. Zij weten vaak waar het meest behoefte aan is. In stadsdeel West, met wijkwethouder Paul de Rook, is daarvoor de jaarlijkse wijktop in het leven geroepen. Men maakt keuzes en stelt de prioriteiten. Voorheen bepaalde de gemeente over de wijkverlanglijstjes. De wijktop Selwerd is nu opgesteld door het WIJ-team en Wijkbedrijf Selwerd. De toekomstige bewonersorganisatie in Selwerd zal hierna de knoop doorhakken.
Financiën
Voor de uitvoering van de wijktop is er een ‘wijkbudget’ van € 3 per inwoner. Voor heel stadsdeel West 2 ton. In 2016 was nog het kiezen centraal, de uitvoering is grotendeels in 2017. In een wijktop gaat het niet om de reguliere taken van de gemeente. Wél kunnen wensen voor de wijktop daarmee gecombineerd worden. Dan is er dus meer budget dan € 3 per inwoner. Het resultaat wordt aan de wijkbewoners voorgelegd
Uitgaven en plannen selwerd 2016
Wijkbudget, 6.536 inwoners x € 3,- = € 19.608,- . Wijkbedrijf € 70.000,-  Totaal € 89.608,-
Volledige informatie
Op Internet staan de verschillende onderwerpen die in de wijktop zijn behandeld. Ga naar west050.nl (voortaan onder de knop Links->gemeente) of Download hier als PDF  Op pag. 10 een gesprek met Haaije Koenders uit de Mispellaan, werkzaam als ZZP-er in het Wijkbedrijf. Om iets terug te doen wil hij zijn expertise inzetten voor de wijk. Nu regelt hij dat onderhouds- en beheerklussen in de wijk zoveel mogelijk worden uitgevoerd door werkloze wijkbewoners, zodat ze uit de bijstand kunnen komen. Ook zet hij zijn schouders onder het ZZP’ers -steunpunt (Klik op de foto onder).
Afbeeldingen aanklikken voor vergroting.
Hieronder de onderwerpen van de wijktop Selwerd:
 • De huiskamer. In Selwerd wonen veel kinderen die het niet makkelijk hebben. Een aantal wordt na school opgevangen. De drie basisscholen in Selwerd en Paddepoel geven aan welke kinderen naar de huiskamer gaan. Er is plek voor zo’n 7-9 kinderen per dag. Het is voor de kinderen een veilige plek waar ze kunnen chillen, spelen en huiswerk maken.
  Status: het project is er al en wordt in 2017 opgenomen in de reguliere activiteiten van het WIJ-team en de gemeente.
 • De ZZP werkplek wijkbedrijf Selwerd met Haaije Koenders midden achterWerkloosheid in de wijk. Het Wijkbedrijf heeft een ‘wijkuitzendbureau’ dat betaalde klussen zoekt voor langdurig werkloze wijkbewoners. Hoewel een betaalde baan helaas niet voor iedereen is weggelegd, wordt er voor iedereen gezocht naar een werkplek in de wijk. Onder andere woningcorporaties en de gemeente worden gevraagd om klussen zoals onderhoud uit te besteden aan mensen in de wijk. Het wijkuitzendbureau werkt nauw samen met WIJ-Selwerd, de coaches ‘Meedoen’ en Wijkwerken. Ook opende het Wijkbedrijf een ondernemerssteunpunt om startende ZZP’ers een steun in de rug te geven (Klik op de foto).
  Status: Er zijn inmiddels ongeveer 50 bewoners aan werk geholpen, waarvan enkele aan een betaalde baan. Bij het ondernemerssteunpunt zijn zo’n 20 aangesloten, waaronder veel starters (zie het verhaal op blz. 10 van het document).
 • Woningverbetering. Selwerd is toe aan wijkvernieuwing. Niet alleen de woningen maar ook de omgeving moet worden aangepakt. Bij het maken van plannen en in de uitvoering is samenwerking met bewoners, ondernemers en de (zorg)instellingen belangrijk. Het Wijkbedrijf speelt een centrale rol.
  Status: Op 7 december vond een startconferentie plaats in de wijk met Wijkbedrijf Selwerd, de gemeente, de woningcorporaties, het UMCG, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands. De wijkontwikkeling is een landelijk voorbeeldproject.
Ook voor mekaar gekregen in 2016:
Van de wijkagenda
 1. PC-werkplaats in het Wijkbedrijf waar wijkbewoners aan pc’s kunnen klussen en andere wijkbewoners helpen. Ook worden en computercursussen georganiseerd (gestart als Right to Challenge-project).
 2. Wereldboerderij in het Wijkbedrijf: een plek waar kinderen en ouders in contact komen met dieren en ook zelf aan de slag kunnen.
 3. Kinderopvang Deugniet in het Wijkbedrijf: kleinschalige opvang om ouders te ontlasten die stappen willen zetten naar de arbeidsmarkt.
 4. De Periferie: wijktoeristenbureau in het Wijkbedrijf dat mensen op een andere manier naar Selwerd laat kijken en de wijk opnieuw leert waarderen.
 5. Wijkbewoners komen naar WIJ-Selwerd om samen te sporten, en te praten overopvoeden en opgroeien. De fysiotherapiepraktijk in Paddepoel stelt hiervoor ruimte beschikbaar en wijkbewoners begeleiden de groepen.
 6. Behoeftepeiling door WIJ-Selwerd over verbeteringen in de wijk.
Van de gebiedsagenda
 1. Herbestrating stoepen in de Bremstraat en het hofje van de Magnoliastraat.
 2. Nieuwe speeltoestellen bij de Elzenlaan, het hofje van de Magnoliastraat en de Iepenlaan.
 3. Nieuw bankje in het hofje van de Magnoliastraat.
 4. De brugleuningen van Park Selwerd zijn geschilderd.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

Geen feed gevonden

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden