Stichting_Kelderwerk(Bron: Webpagina PvdA Groningen) Naar aanleiding van het gedwongen vertrek van Bewegingscentrum “Kelderwerk” per 31 augustus as. uit de voormalige RABO-toren aan de Pleiadenlaan heeft de PvdA-raadsfractie gereageerd. De PvdA vraagt of het College van Burgemeester en Wethouders meehelpt met de zoektocht naar geschikte en betaalbare huisvesting, zodat de activiteiten kunnen doorgaan. Kelderwerk is immers een uniek project en heeft zijn bestaansrecht zonder meer bewezen. ’Het verdwijnen van Kelderwerk zou erg jammer zijn, vindt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra. Kelderwerk heeft namelijk een belangrijke maatschappelijke functie, doordat zij samenwerkt met Lentis (GGZ), COA en andere instellingen. Ook gedetineerden en jongeren uit Het Poortje kunnen er terecht. ‘Het is meer dan een fitnesscentrum. Het geeft mensen die het moeilijk hebben weer perspectief en dat is precies waar wij als PvdA voor staan'.
Overigens komen ook bewoners zonder contacten met justitie of hulpverlening sporten bij Kelderwerk, die daarmee een nuttige voorziening biedt voor de aangrenzende wijken.
Vragen SP-fractie. De SP had in juni ook al vragen gesteld over Kelderwerk, het College heeft toen beloofd zich in te spannen voor een nieuw onderkomen: Klik hier

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

Geen feed gevonden

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden