AardwarmteRuim 1.700 woningen worden aangesloten bij Warmtenet Noordwest. De vier grote woningbouwcorporaties in de stad Groningen (Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters) hebben een afnameovereenkomst getekend met WarmteStad voor aansluiting op het Warmtenet Noordwest. Daarmee worden voldoende woningen aangesloten om te kunnen starten met het project.
 
Besparing
Het Warmtenet Noordwest zal duurzame, betaalbare en lokale warmte leveren aan meer dan 10.000 huishoudens en bespaart daarmee jaarlijks 19.800 kiloton CO2. Het warmtenet is een project van WarmteStad, het gezamenlijke duurzame nutsbedrijf van gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Het is de bedoeling om in 2018 de eerste warmte te leveren aan woningen in Paddepoel en Selwerd en aan kennisinstellingen op Zernike.
 
Lagere energierekening
Wethouder Mattias Gijsbertsen: "Dit is een heel belangrijke stap. Voor het starten van het project hebben we minstens 3.500 huishoudens nodig. Dat is hiermee gegarandeerd. Door dit project krijgen duizenden huurders van sociale huurwoningen in Groningen betaalbare en duurzame energie. Het overgrote deel van hen zal een lagere energierekening krijgen."
 
Raad stemt in
Eind april dit jaar besloot het college van B&W de gemeenteraad voor te stellen om te starten met het warmtenet. Op 8 juniheeft de raad ingestemd met het project Warmtenet Noordwest. Klik hier
Parallel aan besluitvorming in de gemeenteraad loopt eenzelfde proces via de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen (besluit op 7 juni aanstaande). Na besluitvorming wordt Warmtenet Noordwest BV opgericht, de uitvoerings- en exploitatieorganisatie opgezet en het werk aanbesteed. Vervolgens kan begonnen worden met de uitvoering. De eerste warmtelevering zou dan in 2018 kunnen plaatsvinden.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

28 mei 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden