petramensSinds 1 september kent Selwerd een nieuwe opbouwwerkster, namelijk Petra Mens. Zij komt in de plaats van Lieneke Bouwhuis en gaat in samenspraak met de bewoners van Selwerd hun belangen behartigen. Zij kent Selwerd want zij heeft er zelf drie jaar gewoond van 1988-1991.
Biografie
Na haar afstuderen, bewegingswetenschappen, heeft zij voor de Gymbond en de Sportraad in Drente gewerkt. Daarna is zij in het welzijnswerk gerold. Inmiddels heeft zij meer dan tien jaar ervaring als opbouwwerkster. Elf jaar lang vormde de gemeente Opsterland, een Friese plattelandsgemeente tussen Drachten en Heerenveen, haar werkplek. Daar ondersteunde zij groepen en mensen met ideeën en initiatieven bij het realiseren van hun projecten. Hoewel dat werk haar goed beviel, koos ze na zo veel jaar toch voor Groningen. Dit werd mede ingegeven door de reistijd en de overstap van de auto op de fiets.
Selwerd
Inmiddels is Petra met de neus in de boter gevallen, zoals ze zelf zegt. In korte tijd maakte ze al verschillende manifestaties mee. Onlangs heeft de wijkmanifestatie in de Populierenlaan plaats gevonden. Ook was ze aanwezig bij de start van het maatjesproject t’Win en openhuis van wijkcentrum De Berk. De feestelijke opening van de Parels volgde niet veel later. Dit geeft haar het gevoel dat Selwerd leeft.
Hoewel Petra nog maar enkele weken in de wijk werkt zijn haar ervaringen positief.
Ook heeft zij al een indruk van de hoeveelheid werk die er op haar ligt te wachten. De wijk kent veel sociale woningbouw en de daar bij horende problematiek is haar niet onbekend. Zij ziet het als haar taak om mensen actief te krijgen en er voor te zorgen dat de leefbaarheid vergroot wordt.
Taken
Als opbouwwerkster helpt Petra bewoners zich te organiseren. Zij zal trachten de aanzetten die er vorig jaar gestart zijn, verder voort te zetten. Zo is de bedoeling inloopbijeenkomsten te organiseren, de zogenoemde bewonersplatforms. In deze bijeenkomsten waarvoor bewoners uit een deelbuurt worden uitgenodigd kan alles wat in de buurt speelt aan de orde komen. Met wat daar aan de orde komt gaat de opbouwwerkster aan de slag om te zorgen dat het op de goede plekken op de agenda komt. Dat kan de wijkraad zijn, of een van de werkgroepen Sociale Samenhang of Wonen, Veiligheid en Verkeer of het wijkteam. Maar zij kan ook bijvoorbeeld rechtstreeks verbinding leggen met mensen die een probleem zouden kunnen oplossen. Petra zal zelf in principe geen uitvoerende taken op zich nemen. Activiteiten die door bewoners zelf, voor de buurt, worden georganiseerd kan zij wel ondersteunen door bijvoorbeeld hulp te bieden bij subsidieaanvragen zoals bij een Goed Idee of het Nieuw Lokaal Akkoord.
Een belangrijke opdracht voor het opbouwwerk is het vergroten van de betrokkenheid van bewoners en hen zo zelfstandig mogelijk te maken in het behartigen van hun belangen. Met meer mensen kun je veel bereiken, zeker als het gaat om zaken als bestrijding van overlast, het realiseren van initiatieven zoals verbetering van speelplekken of andere zaken op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Zij zal het informatiekanaal gaan vormen, waarlangs alles stroomt. In wezen is zij de maatschappelijke fysiotherapeute, die kneedt en vormt en zo de Selwerdmaatschappij hoopt te verbeteren.

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

05 april 2020

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden