Impressie Buurtbuffet SPT 20 juli

Buurtbuffet SPT in Buurtcentrum TuinPad 20 juli 2017 Buurtbuffet SPT in Buurtcentrum TuinPad 20 juli 2017 006
Het buurtbuffet is voor inwoners uit de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk in Buurtcentrum TuinPad. Het eten wordt gemaakt door buurtbewoners met ondersteuning van WIJ Selwerd. Het menu bestond uit bami en macaroni en gehaktballetjes in zoetzure saus. De kosten zijn voor kinderen € 2,00 en voor volwassenen € 4,00. Naar verwachting komt in september weer een buurtbuffet.
Klik op de foto's voor vergroting

Zorgen Wijkplatform Selwerd over Geothermieproject

 
interview Aardwarmteproject Gerard Krouwels
De nieuwe wijkorganisatie in Selwerd, het Wijkplatform Selwerd, is bezorgd over de plannen rond de Warmtestad (het geothermieproject). De voorzitter Gerard Krouwels heeft onderstaande boodschap op papier gezet. Daarnaast gaf hij een interview op OOG TV (Klik hier of op de afbeelding)
Inleiding: 
Het Wijkplatform Selwerd is een warm voorstander van meer duurzame energievormen. Het Wijkplatform staat ook voor het behartigen van belangen van de bewoners van de wijk. Wanneer er sprake is van een (schijnbare) win-win situatie dan werkt het Wijkplatform hieraan van harte mee.
De Informatievoorziening
Warmtestad heeft de boring(en) naar geothermische energie als veilig voorgesteld een daarbij steeds gepropageerd dat het om een “gesloten” systeem gaat. Op grond van deze voorlichting heeft de bewonersorganisatie van Selwerd, het Platform Selwerd, zich tot aan de feestelijke opening zich gematigd positief uitgelaten over dit project. Eén lid van het platform maakte een vergelijking met fracking. Omdat bij een gesloten systeem er geen sprake is van de verstoring van aardlagen, anders dan de boringen op zich heeft het Wijkplatform de voortgang van dit project ongemoeid gelaten.
Recent is Warmtestad feestelijk van start gegaan. Tijdens deze feestelijke start werd er ook wat informatie verstrekt. Uit deze informatie bleek echter dat het winnen van de geothermische energie plaatsvindt in een OPEN systeem.

Lees meer...

Vragen veiligheid Geothermieproject Warmtestad, antwoord College B&W. Update: raad handhaaft steun Geothermieproject

AardwarmteIn het project Warmtestad in Groningen wordt aardwarmte (geothermie) als energiebron ingezet door middel van boringen naar heetwaterreservoirs op 2 – 3 km diepte onder het Zerniketerrein. Aardwarmte kan het aardgas vervangen waarvan de winning ook aardbevingen veroorzaakt. De opbrengst van aardwarmte is voldoende om 10.000 huishoudens en ook openbare gebouwen te verwarmen, voornamelijk in Paddepoel en Selwerd. Op 7 juli werden de eerste buizen gelegd.
Rapport SodM
Nu heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een rapport gepubliceerd waarin de mogelijkheid van aarbevingen wordt genoemd in verband met de boringen naar aardwarmte.
Het SodM  stelt: “Veel risico’s bij het boren naar geothermie zijn vergelijkbaar met die in de olie- en gassector. Daar zou de geothermiesector van kunnen leren. Maar de relatief jonge en nog kleine en kleinschalige sector heeft moeite om de benodigde deskundigheid en ervaring te mobiliseren, toe te passen en te borgen voor volgende projecten. De sector heeft een zwakke veiligheidscultuur, de veiligheid- en milieurisico’s worden in het algemeen onvoldoende herkend en beheerst; en wet- en regelgeving worden niet goed genoeg nageleefd.” Inspecteur-generaal Harry van der Meijden zegt onder meer: “We moeten bijvoorbeeld kritisch kijken naar geothermie in gebieden met een verhoogde kans op natuurlijke aardbevingen zoals in oostelijk Brabant en Noord Limburg. Maar ook in Groningen met aardbevingen als gevolg van gaswinning. Daar kan daarnaast een aansprakelijkheidsdilemma ontstaan als gaswinning en geothermie in hetzelfde gebied voorkomen” .
Ook wordt opgemerkt dat bij dergelijke projecten “de basis vooral gericht op een goedkoop energiesysteem dat zich moet terugverdienen. …. Dit kan leiden tot gebruik van inferieure materialen, onvoldoende gekwalificeerd personeel” kortom: ten koste van de veiligheid en kwaliteit.
Vragen in de raad, reactie College. Update: standpunt raad
Naar aanleiding van deze publicaties is onrust ontstaan en twijfels over de veiligheid van het project Warmtestad. In de raad zijn vragen gesteld. Zie Gevolgen publicatie ‘Staat van de sector Geothermie’. Het College van B&W heeft naar aanleiding van de vragen en reacties in de media haar visie gegeven. De raad heeft 19 juli haar steun opnieuw bevestigd voor het Aardwarmteproject.

Lees meer...

Werkzaamheden aan Slimme Route Zernike bij Selwerd van 25 juli t/m 1 september 2017

De gemeente Groningen zal deze zomer het fietspad door park Selwerd en de fietsoversteek bij de Eikenlaan verbeteren alsonderdeel van het project 'Slimme Route Zernike'. Om ruimte te maken voor meer fietsers op deze drukke route, wordt het fietspad verbreed tot vier meter. De werkzaamheden starten op dinsdag 25 juli en duren t/m vrijdag 1 september 2017. In deze periode kunnen fietsers daarom geen gebruik maken van dit fietspad door het park Selwerd. Fietsers worden omgeleid via de Zonnelaan en de Zernikelaan.
Planning werkzaamheden en omleidingen:
 

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden