Werkzaamheden fietspad Park Selwerd

BERICHT vanuit de gemeente

Werkzaamheden fietspad Park Selwerd – groenplan en verlichting

Volgens planning was de maand november gekozen om de 7 populieren voor Astrea te kappen en te vervanging door nieuwe Lindebomen met een volwassen maat. Ook stond de aanpak van de verlichting op de planning.

Verlichting

Inmiddels is de verlichting aan de noordzijde van het park vervangen door LED verlichting. Vrijdag 15 december worden de laatste werkzaamheden afgerond. Half januari worden de lichtmasten in het zuidelijke gedeelte van het park vervangen en wordt er nog 1 verlichtingsmast bijgeplaatst op de kruising met de Eikenlaan. Het verlichtingsniveau is in de huidige situatie voldoende en met de extra mast wordt de fietsoversteek extra geaccentueerd.

Groenplan

De kap van de 7 populieren voor Astrea vindt plaats vanaf maandag 18 december t/m vrijdag 22 december. Ook zullen de stobben worden gefreesd zodat de weg vrij is voor de plaatsing van de nieuwe lichtmasten en de nieuwe bomen.  Tussen 9 en 15 uur worden de fietsers omgeleid. Buiten deze uren is het fietspad toegankelijk.  Op Vrijdag 15 december worden vooraankondigingsborden geplaatst aan beide zijden van het park.

Ook aan de rest van het groenplan wordt invulling gegeven. O.v.v. weersomstandigheden worden deze werkzaamheden aansluitend uitgevoerd direct na de jaarwisseling. Daarna zal ook de kruising met de Eikenlaan worden geoptimaliseerd. De exacte datum van deze werkzaamheden en de tijdelijke stremmingen wordt nog nader bekend gemaakt.  In april zal vervolgens een definitieve afwerkingsronde van het groen volgen en wordt het gras ingezaaid.

Repair Café Selwerd - zaterdag 16 december

Aankomende zaterdag, 16 december, is er weer Repair Café in Wijkbedrijf Selwerd. Kom langs met je kapotte apparaten, voorwerpen en kleding.

repair cafe 1repair cafe 2

Start wijkverbetering Sunny Selwerd

voor publ4Op 1 december was het dan zo ver. Hoewel er al veel bezig is in de wijk was dit het moment waarop de wijkverbetering, onder de naam 'Sunny Selwerd' van start ging. In de aanwezigheid van drie wethouders werd uit de doeken gedaan waar men zich in de aankomende jaren op wil richten en voorbeelden gegeven hoe dat kan worden gedaan. Ook was er ruimte om eigen ideeën, ter bevordering van de wijk, achter te laten. De vier gebieden zijn samen te vatten in: 'goed en duurzaam wonen', 'groene en veilige buurt', 'gelukkig en gezond' en 'meepraten en meedoen'.

De naam voor dit wijkverbeteringsproject, Sunny Selwerd, werd onthuld door wethouder Gijsbertsen. Tevens werd het informatiepunt geopend door dhr. Van der Schaaf en beloonde Paul de Rook samen met Gerard Krouwels, voorzitter van Wijkplatform Selwerd, het beste ingediende idee van de bewonersavond met een cheque van 500 euro. Meneer Pelster nam deze in ontvangst. Zijn idee, begroeiing rondom de bomen langs de straatkant, zal ten uitvoer worden gebracht. De rest van de middag konden over de vier deelgebieden informatie worden opgehaald en gestemd worden over het te gebruiken logo.

voor publ2

voor publ1

 

 

 

 

 

 

Foto's gemaakt door Hans Mulder.

Hoofdingang De Es in gebruik

Afgelopen week is de hoofdingang van De Es in gebruik genomen. Daarmee zijn de werkzaamheden aan het gebouw afgerond. De ingang bevindt zich nu aan de Beukenlaan. De tijdelijke opgang aan de Berkenlaan is dan ook uit gebruik genomen. Tijdens de kerstmarkt van afgelopen zaterdag kon het grotere publiek kennismaken met de nieuwe ingang. Ook het parkeerterrein is uitgebreid.

IMG 6999IMG 6997

Gemeentenieuws

Geen feed gevonden

DvhN nieuws

- Eigen Artikelen

RSS Feed

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden